Obres en execució

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farmacia a Sabadell

Promotor: Particular

Arquitecte: Artur Fuster Mos

Superficie edificada: 400m²

Condicions d′ús © 2009 Obres i Serveis | Major, 40 - 08221 Terrassa | Telf. 93.733.69.80 - Fax. 93.733.89.18 - E-mail info@obresiserveis.es