Obres en execució

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edifici de 16 habitatges a Terrassa

Promotor: WONDERLAND, S.L.

Edifici de 16 habitatges a Terrassa

Superficie edificada: 2.000m²

Arquitecte: Pere Solans

Condicions d′ús © 2009 Obres i Serveis | Major, 40 - 08221 Terrassa | Telf. 93.733.69.80 - Fax. 93.733.89.18 - E-mail info@obresiserveis.es