Habitatges Aïllats

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conjunt de 17 habitatges a Matadepera

Promotor: Chalet Novaforma, SL

Arquitecte: Josep Lluis Mateo

Superficie edificada: 6.000m²

 

Condicions d′ús © 2009 Obres i Serveis | Major, 40 - 08221 Terrassa | Telf. 93.733.69.80 - Fax. 93.733.89.18 - E-mail info@obresiserveis.es