Habitatges Aïllats

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torre a Matadepera II

Promotor: Particular

Superficie edificada: 350m²

Any de finalizació: 2004

Condicions d′ús © 2009 Obres i Serveis | Major, 40 - 08221 Terrassa | Telf. 93.733.69.80 - Fax. 93.733.89.18 - E-mail info@obresiserveis.es