Edificis Plurifamiliars

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edifici de 44 habitatges a Terrassa

Promotor: Park Olimpic d’Egara, SL

Arquitecte: Fernando Trueba

Superficie edificada: 4.400m²

Ant de finalizació: 1994

 

Condicions d′ús © 2009 Obres i Serveis | Major, 40 - 08221 Terrassa | Telf. 93.733.69.80 - Fax. 93.733.89.18 - E-mail info@obresiserveis.es