Edificis Plurifamiliars

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edifici de 51 habitatges a Calonge

Promotor: Chalet Novaforma, SL

Superficie edificada: 5.100m²

Any de finalizació: 2007

Condicions d′ús © 2009 Obres i Serveis | Major, 40 - 08221 Terrassa | Telf. 93.733.69.80 - Fax. 93.733.89.18 - E-mail info@obresiserveis.es