Edificis Unifamiliars

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conjunt de 4 habitatges a L’Escala

Promotor: Chalet Novaforma, SL

Arquitecte: Jaime Miret

Superficie edificada: 1.400m²

Any de finalizació: 2008

Condicions d′ús © 2009 Obres i Serveis | Major, 40 - 08221 Terrassa | Telf. 93.733.69.80 - Fax. 93.733.89.18 - E-mail info@obresiserveis.es